Maak het mee MENU

informele bijeenkomst bij wetsus

26 maart 2015. Een vijftigtal bezoekers bezocht de informele bijeenkomst georganiseerd door Bouwen aan de Bouw en de Technetkring Leeuwarden bij Wetsus, de organisatie voor fundamenteel onderzoek naar alles wat met waterkwaliteit en het verbeteren daarvan te maken heeft. ‘Wat kunnen watertechnologie en bouw voor elkaar betekenen? En hoe ziet de arbeidsmarkt in de nabije toekomst er voor beide sectoren uit? De drie sprekers, Bernard de Vries (voorzitter stuurgroep Bouwen aan de Bouw), Doeke van Wieren (architect binnen de coöperatie GEAR en mede-ontwerper van het nieuwe Wetsus-gebouw) en Heleen Sombekke (projectleider bij Wetsus) gingen hier op in.

 

 

BERNARD DE VRIES

Bernard de Vries: “Naar mijn idee hebben we de crisis in de bouw gehad. Het lijkt nu redelijk stabiel te blijven en de werkgelegenheid lijkt zelfs weer wat aan te trekken. De bouwvolumes zoals we die voor de crises kenden, zullen we niet meer halen. Dit is de nieuwe werkelijkheid. In de afgelopen jaren is de bouw en met name de structuur van de organisatie van de bouwbranche enorm gekanteld. De nadruk ligt op samenwerking tussen bedrijven en opdrachtgevers. Samenwerking vanuit de keten. Dit eist een compleet andere benadering naar elkaar toe en verklaart onder andere de relatief geringe daling van het aantal arbeidsplaatsen onder het UTA-personeel. Meer inspanning aan de voorkant en (voorlopig) minder op de bouwplek zelf. Openheid, transparantie, oplossend vermogen, creativiteit, ontzorgen en verbinden zijn de sleutelwoorden binnen die nieuwe samenwerking. En daarin niet te vergeten: de zelfbewuste en klantvriendelijke vakman. De huidige bouwspecialist moet van vele markten thuis zijn, zelf zijn vakkennis bijhouden en met moderne innovatieve apparatuur kunnen werken. Deze kanteling schreeuwt ook om een transitie in de bouwopleidingen. De bouw was wellicht altijd een min of meer conservatieve sector, maar is dat al lang niet meer.

Desondanks las ik in een vakblad dat de toename van vrouwen in de bouwsector helaas stagneert. En dit terwijl de mogelijkheden voor een carrière in de bouw zeer kansrijk zijn. Wellicht dat vanuit de opleidingen hier meer nadruk op kan worden gelegd en de docenten en decanen zich een meer wervende rol kunnen toe-eigenen. Een mooi initiatief is in dit opzicht ‘Techmission’ op 30 april a.s.

Wat kunnen water en bouw eigenlijk voor elkaar betekenen op technologisch gebied en zijn er raakvlakken? Kan water een rol spelen bij duurzaam bouwen, bij energiearm bouwen, kan watertechnologie op het gebied van onderzoek de bouw helpen om ook naar nieuwe vormen van bouwen te zoeken? Kunnen we in de bouw bijvoorbeeld spaarzamer met water omgaan? Milieu en energie zijn naar mijn mening twee terreinen waarbij bouw en water elkaar kunnen stimuleren naar vernieuwende inzichten en het bereiken van optimale resultaten. Kortom, met elkaar optrekken en van elkaar leren en samenwerken waar nodig levert alleen maar winst op.”

DOEKE VAN WIEREN

Doeke van Wieren onderschrijft dit. Bouwen gaat steeds meer de kant op van industriële productie. In de toekomst krijgen modelleurs binnen de bouw een belangrijke rol. Zie ook de opkomst van de 3D-printers. Zijn bureau, TWA architecten, werkt met de NHL samen om kennis op dit gebied te ontwikkelen. Veel van het nieuwe Wetsus gebouw is ook op deze manier geproduceerd, zoals het golvende hout aan de buitenkant van het gebouw (een verwijzing naar water). In het gebouw zijn allerlei waterbesparende en duurzame technieken toegepast, zoals de door Wetsus zelf ontwikkelde vacuüm wc’s en het gebruik van biogas. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de bouw en Wetsus.

Wetsus legt zich toe op innovatieve waterbehandelingstechnieken. Zij doen dit in opdracht van bedrijven die een markt zien in bepaalde technieken. Wetsus doet voor hen kleinschalig fundamenteel onderzoek. Zij trekt hiervoor promovendi van diverse universiteiten en diverse vakgebieden aan. Bij positief onderzoeksresultaat worden de gevonden technieken opgeschaald zodat ze uiteindelijk door de opdrachtgevers in de markt kunnen worden gezet. Wetsus heeft in haar vakgebied inmiddels een belangrijke positie binnen Europa opgebouwd. Net als de bouw heeft ook deze sector met vergrijzing te maken en is instroom van jongeren dringend nodig. Wetsus heeft hiervoor een Talentprogramma ontwikkeld dat, net als Bouwen aan de Bouw, al op de basisscholen wordt aangeboden om kinderen en jongeren met hun vakgebied in aanraking te brengen. Heleen Sombekke ziet zeker mogelijkheden voor samenwerking met de bouw. Maar waarom past de bouw al niet meer nieuwe technieken toe zoals de vacuüm wc’s? Is de sector misschien toch conservatief? Volgens de aannemers in de zaal heeft dit te maken met de nog hoge prijs voor kleinschalige toepassing van het systeem. Ook hier moeten opdrachtgever, bouw en Wetsus je elkaar vinden.

naar boven