Maak het mee MENU

bouwen aan de bouw

Bouwen aan de Bouw is een project van de werkgevers aangesloten bij Bouwend Nederland afdeling Friesland. Onder de slogan 'MAAK HET MEE!', organiseren we  in Friesland allerlei activiteiten om jongeren én volwassenen kennis te laten maken met de wereld van de bouw en infra. Bijvoorbeeld via Meeloopdagen, speeddates met professionals of bedrijfsbezoeken. Zo willen we hen stimuleren voor een bouw- of infra opleiding te kiezen, op welk niveau dan ook.

Doel project

  • Het imago van de bouw/infra versterken.
  • De instroom in de opleidingen stimuleren.
  • De doorstroom naar de hogere opleidingen stimuleren.
  • De voortijdige uitval uit de opleidingen beperken.

Partners

Bouwend Nederland afdeling Friesland, de Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland, Bouwloket Friesland, SamenFiks, Bouwmensen-fnz

naar boven