Maak het mee MENU

levensloop bestendig bouwen

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen neemt flink toe. Zij moeten langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom zet de bouw in op levensloop-bestendige woningen. Een levensloop-bestendige woning is een woning die geschikt is om tot op hoge leeftijd zelfstandig in te kunnen blijven wonen, ook wanneer er zorg nodig is, ongeacht welke zorg nodig is.

Domotica is daarbij heel belangrijk. Domotica is een verzamelnaam voor 'woonhuisautomatisering'.  Bijvoorbeeld het op afstand bedienen van licht en verwarming, inbraakalarmering, branddetectie en boodschappen bestellen via tv of computer. Smart Homes is het kennisplatform op dit gebied.

Behalve voor woningen, wordt ook gekeken hoe een wijk “seniorenproof” kan worden gemaakt. Is er bijvoorbeeld behoefte aan nieuwe woonvormen? Is de openbare ruimte ook voor minder mobiele bewoners toegankelijk? Hoe kunnen ontmoeting en sociale contacten worden gestimuleerd? Het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz maakt zich hier sterk voor.

naar boven