Maak het mee MENU

Lean bouwen: meer klantwaarde, minder verspilling

Het Lean-principe komt van autofabrikant Toyota. Toyota verwacht van iedere medewerker dat, wanneer er iets in het werkproces mis dreigt te gaan, dat hij of zij dat doorspeelt. Immers, de klant is altijd het slachtoffer van een fout en dus moeten fouten vermeden worden. Het werkproces wordt daarmee continu verbeterd, met als enige focus: de klant. Dit principe is ook vertaald naar de bouw.

Lean gaat uit van van een heldere basisdefinitie: alle activiteiten binnen een organisatie, die direct bijdragen aan datgene waar de klant voor betaalt, is waarde. Al het overige is verspilling.

Waarde is bijvoorbeeld het maken van het ontwerp, berekenen van de constructie, een muur metselen of kozijnen plaatsen. Verspilling is bijvoorbeeld het zoeken naar onderdelen, gereedschappen of documenten,  materiaal van de ene plek naar de andere verplaatsen omdat het in de weg ligt, meer op voorraad houden dan nodig is, herstelwerk, corrigeren facturen en storing aan een machine.

De uitdaging is om zowel iedereen binnen de organisatie als samenwerkingspartners erin mee te krijgen om het werkproces te verbeteren en de waarde voor de klant te verhogen. Daarvoor is goede onderlinge samenwerking,  communicatie en vertrouwen nodig. Lukt dit dan worden er minder fouten gemaakt, gaat het werkproces sneller, hebben de medewerkers meer plezier in hun werk, dalen de kosten voor de klant en krijgt hij of zij betere kwaliteit geleverd.

Dura Vermeer legt in een kort filmpje uit wat Lean voor hen betekent.

 
naar boven