Maak het mee MENU

breeam

BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Een hele mond vol, maar simpel gezegd is het een methode om te zien hoe hoe gebouwen en gebouwde omgeving presteren op duurzaamheid. Dit wordt met sterren aangegeven. Er zijn maximaal vijf sterren te halen. Een project met één ster is voldoende, een project met vijf sterren scoor uitstekend op duurzaamheid.

BREEAM is in Groot Brittanië ontwikkeld. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft deze methode vertaald naar de Nederlandse situatie. Vandaar BREEAM-NL. Nederlandse bouwwerken en gebieden kunnen daarmee een internationaal erkend keurmerk krijgen.

BREEAM-NL kent vier verschillende keurmerken:
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
BREEAM-NL Infra
BREEAM-NL Sloop en Demontage

Voor mensen, planten en dieren
BREEAM zet niet alleen in op duurzaamheid voor mensen. Het betekent ook dat planten en dieren van het gebouw of de omgeving gebruik moeten kunnen maken. In de categorie ‘Landgebruik & Ecologie’ is daar uitdrukkelijk aandacht voor. ‘Landgebruik en Ecologie’ is één ven de negen categorieën waarop de DGBC beoordeelt of een gebouw of gebied duurzaam is. Een overzicht van alle negen categorieën zie je hieronder. Per categorie staan enkele voorbeelden genoemd.

Negen beoordelingscategorieën 
BREEAM-NL Onderhoud en renovatie

1. Management -
veiligheid voor iedereen op de bouwplaats, minimaliseren overlast voor de buurt, milieu-impact van de bouwplaats zelf.
2. Gezondheid -
lichttoetreding, luchtkwaliteit, akoestiek, temperatuurregeling.
3. Energie
gebruik duurzame energie, slimme lichtschakelaars, warmte-koude opslag in de bodem.
4. Transport -
samenwerken met toeleveranciers uit de omgeving, organiseren efficiënt vervoer.
5. Water -
toepassen waterkranen, toiletten en douches die minder water verbuiken, wateraansluitingen voorzien van lekdetectie.
6. Materialen -
gebruik materialen met lage milieu-impact, hergebruik van materiaal, gebouwen eenvoudig om kunnen bouwen naar een nieuw functie.
7. Afval -
scheiden, opslagruimte voor herbruikbaar afval.
8. Landgebruik en Ecologie -
zorgvuldig kiezen locatie, rekening houden met aanwezige planten en dieren, inpassing in het landschap, aanbrengen vogelnesten.
9. Vervuiling -
minimaliseren lichtvervuiling, minimaliseren vervuiling afstromend regenwater.


Voorbeelden
Voorbeelden van BREEAM gecertificeerd gebouwen zijn:

naar boven