Maak het mee MENU

BWI docentenbijeenkomst op 20 november 2014.

Plaats: OSG Singelland, Langelaan 18 in Surhuisterveen
Tijd: 15.00-17.00 uur

Agenda
- opening door Auke Postma
- mededelingen van o.a. het platform
- verslag bijeenkomst dd 22 mei
- leermiddelen BWI
- nieuw samenwerkingsmodel (Bote Galema)
- overzicht instroom leerlingen BWI
- ontwikkelingen en stand van zaken BWI Friesland
- mogelijkheid instroom van assistenten
- professionaliseringsdagen schooljaar 2014-2015
- volgende bijeenkomst
- rondvraag

Naam
School
Telefoon
Email

Ja, ik doe 20 november mee aan het BWI-docentenoverleg.

naar boven